Visites de grups 2020

Des de l’organització de la Fira s’està contactant amb tots els centres educatius per tal d’assignar-los la data i hora de visita de cada grup d’alumnes, així com per informar-los sobre el transport, si escau.

Igual que en les dues darreres edicions, aquest sistema d’assignació planificada i acordada amb els centres substitueix el procés d’inscripció que anteriorment es feia a través d’un formulari, amb l’objectiu d’optimitzar el servei dels busos que realitzen el transport.

Les visites concertades de grups escolars es faran els dies 15, 16 i 17 d’abril.