Llibret itineraris formatius 2021-2022

Recursos per a l´Orientació

Espai dedicat a l’orientació acadèmica i professional, dins del web del Servei Educatiu del Bages.

Aquest espai d’Orientació Acadèmica i Professional facilita l’accés a un recull d’enllaços a webs institucionals que proporcionen informació sobre els diferents estudis i les diverses sortides professionals actuals a Catalunya.

Aquest espai és una eina de molta utilitat al professorat que ha de fer orientació, a l’alumnat que ha de prendre decisions, a les famílies que han d’acompanyar els seus fills i filles en la presa de decisions i, finalment, a totes aquelles persones que es volen incorporar al sistema educatiu.

Es facilita també, de forma més detallada, informació sobre l’oferta d’estudis que es poden cursar a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

  • FormaBAGES és la plataforma en línia de la Taula de la Formació del Bages, un òrgan de participació sectorial i amb caràcter consultiu que té com a missió la millora i l’impuls de la formació laboral a la comarca. La Taula de la Formació està impulsada pel Consell Comarcal del Bages i els agents econòmics, polítics i socials de la comarca.
Una oficina jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast comarcal que integra, d’una banda, un conjunt de serveis d’informació i orientació i, d’altra banda,
uns serveis especialitzats d’assessorament en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional. Les oficines joves les trobaràs a la capital de la teva comarca.

Oficina Jove del Bages

Oficina Jove del Berguedà

Oficina Jove del Moianès

Oficina Jove del Solsonès

Serveis que faciliten i acompanyen la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Dades dels serveis de Referents d’Ocupació Juvenil

Bages

MANRESA TREBALL-JOVE

PRO-EMPRESA (Centre Desenvolupament Empresarial)

És un equipament municipal que ofereix serveis i recursos adreçats a empreses i persones emprenedores.

PRO-TREBALL

Atenem les persones que es troben en situació d’atur o que volen progressar en el seu lloc de treball i els oferim una sèrie de serveis que ajudin a millorar la seva situació laboral. També donem suport al teixit productiu local a l‘hora de cobrir vacants laborals, formalitzar plans de formació i d’altres serveis d’interès per a les empreses.

Berguedà

REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL BERGUEDÀ

Moianès

REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL MOIANÈS

Solsonès

REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL SOLSONÈS

Altres Recursos

Serveis i/o assessories que ofereixen recursos per a poder gaudir d’una experiència de mobilitat internacional ja sigui per a cursar estudis, treballar, fer tasques de voluntariat, fer pràctiques,…

Serveis

  • Oficina Jove del Bages: l’Oficina Jove del Bages disposa d’una Assessoria de mobilitat internacional gestionada per l’entitat la Vibria.
  • Servei comarcal de Joventut del Bages: un dels programes del Servei Comarcal de Joventut és la gestió del Cos Europeu de Solidaritat i més concretament el Voluntariat europeu de llarga estada.
  • Deixant empremta: associació sense ànim de lucre dedicada a potenciar el voluntariat internacional a la comarca del Solsonès.

Documents

Ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris:

Beques | Educació GENCAT

Ensenyaments Universitaris

Per cursar estudis de grau i/o de màster oficial en una universitat de Catalunya podeu optar a les beques següents:

  • Beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL).
  • Beca Equitat (EQUITAT).

Ajuts per estudis universitaris | GENCAT

Adreça general:

Beques i ajuts | GENCAT

Aquí trobaràs aquelles sortides professionals que no estan vinculades a una formació reglada de forma directa: Crupier, auxiliar de veterinària, agent rural, etc.

El SARU és un servei promogut per la Generalitat de Catalunya per informar, assessorar i acompanyar les persones en el procés de reconeixement de títols universitaris estrangers, i de títols emesos a l’Estat espanyol que hagin de tenir efectes a l’estranger.

Horari: d’atenció telefònica i presencial amb cita prèvia sol·licitada mitjançant el web

Dilluns i dimecres: de 9 a 19 h
Dimarts i dijous i divendres: de 9 a 17 h

Pot consultar el nostre web https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/serveis/servei-dacompanyament-al-reconeixement-universitari/

Podeu demanar cita prèvia per al Servei d’acompanyament al reconeixement universitari (SARU)

Enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&idTemaN2=29330&idOficina=2841

L’autoritat competent a l’Estat espanyol per homologar un títol universitari és la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD

En el cas de temes referents a l’accés a la Universitat i/o temes de convalidació parcial d’estudis universitaris (continuació d’estudis en una universitat catalana), l’òrgan competent és l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Atenció presencial només amb cita prèvia:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?officeId=1501&unlockTopics=true&reqCode=officeDetails&topicChildId=29454&topicParentId=29447

Telf: 93 223 03 23 / 93 223 25 91.

Correu electrònic: accesnet.sur@gencat.cat

Per temes d’Homologacions d’estudis no universitaris (E.S.O, Batxillerat, Formacions Professionals) pot consultar el web del Departament d’Educació de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

Per assesorament d’estudis no universitaris, pot contactar amb:

ASSOCIACIÓ ATLÀNTIDA

Persona de contacte: Anna Llaudet

Demanar cita prèvia: 93 423 42 04; dimarts i dijous de 10h. a 13.00h

email: interprofessions@gmail.com