Dades de contacte

  Nom i cognoms*

  Nom del centre*

  Correu electrònic*

  Inscripció a jornades, xerrades i tallers*

  *Requisit previ per a l'activitat Gimnàs de competències: cal haver participat en la xerrada Identifica i entrena les teves competències.

  Selecciona la sessió (per a fer la inscripció és necessari haver participat en la xerrada anterior)

  Nombre d'alumnes*