Espais

A l’entrada de la FIRA (al Palau Firal de Manresa), cada grup serà atès per un responsable de l’organització, en torns de 20 minuts, segons l’hora assignada en la inscripció.

La visita consta de dues parts: L’ACOLLIDA i la VISITA a la zona d’estands.

A l’ACOLLIDA s’explicaran els diversos itineraris formatius i el contingut de la Fira (entre 10 i 15 minuts).

Pel que fa a la VISITA, no hi ha cap limitació de temps: cada centre pot dedicar-hi l’estona que cregui oportuna.

La Fira està distribuïda de la forma següent:

  • L’Illa central, amb tota la informació del sistema educatiu: batxillerats, cicles formatius de grau mitjà i superior, universitats…

  • Estands dels centres expositors, amb les ofertes formatives dels cicles formatius, els batxillerats específics i els estudis universitaris al Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès.

  • Els espais d’orientació individual, on un equip de psicopedagogs assessoraran individualment sobre les diferents opcions acadèmiques.

 

 

És important que l’alumnat visitant ja disposi d’una orientació tutorial prèvia a partir de la qual poder confirmar o modificar el seu itinerari formatiu.

A més de la informació general sobre els estudis del sistema educatiu que hi ha a l’illa central, els estands dels centres de les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès presenten la seva oferta pròpia de cicles formatius de formació professional, amb les característiques curriculars i organitzatives.

També hi ha el Campus Universitari de Manresa, amb l’oferta universitària dels estudis que es cursen a Manresa.