Espais

A l’entrada de la FIRA (al Palau Firal de Manresa), cada grup serà atès per un responsable de l’organització, en torns de 20 minuts, segons l’hora assignada en la inscripció.

La visita consta de dues parts: L’ACOLLIDA i la VISITA.

A l’ACOLLIDA s’explicaran els diversos itineraris formatius i el contingut de la Fira (entre 10 i 15 minuts).

Pel que fa a la VISITA, no hi ha cap limitació de temps: cada centre disposa del temps que cregui oportú.

A la Fira hi trobaràs:

  • L’Illa central, amb tota la informació del sistema educatiu: batxillerats, cicles formatius de grau mitjà i superior, universitats…

  • Estands dels centres expositors, amb les ofertes formatives dels cicles formatius, els batxillerats específics i els estudis universitaris al Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès.

  • Els espais d’orientació individual, on trobaràs un equip de psicopedagogs que t’assessoraran individualment per ajudar-te a escollir l’opció acadèmica.

És important que l’alumnat visitant ja disposi d’una orientació tutorial prèvia a partir de la qual poder confirmar o modificar el seu itinerari formatiu.

A més a més de la informació general sobre els estudis del sistema educatiu que trobareu a l’illa central, els estands dels centres de les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès presenten la seva oferta pròpia de cicles formatius de formació professional, amb les característiques curriculars i organitzatives.

També hi ha el Campus Universitari de Manresa on trobaràs l’oferta universitària amb els estudis que es cursen a Manresa.