Llibret itineraris formatius 2021-2022

Ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris:

Beques | Educació GENCAT

Ensenyaments Universitaris

Per cursar estudis de grau i/o de màster oficial en una universitat de Catalunya podeu optar a les beques següents:

  • Beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL).
  • Beca Equitat (EQUITAT).

Ajuts per estudis universitaris | GENCAT

Adreça general:

Beques i ajuts | GENCAT

Serveis que faciliten i acompanyen la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Dades dels serveis de Referents d’Ocupació Juvenil

Bages

Referent d’Ocupació Juvenil del Bages 

Referent d’Ocupació Juvenil de Manresa

CEDEM-Manresa (Centre Desenvolupament Empresarial)

És un equipament municipal que ofereix serveis i recursos adreçats a empreses i persones emprenedores.

Berguedà

Referent d’Ocupació Juvenil del Berguedà

Moianès

Referent d’Ocupació Juvenil del Moianès

Solsonès

Referent d’Ocupació Juvenil del Solsonès

Web d’Orientació

Espai dedicat a l’orientació acadèmica i professional, dins del web del Servei Educatiu del Bages.

Aquest espai d’Orientació Acadèmica i Professional facilita l’accés a un recull d’enllaços a webs institucionals que proporcionen informació sobre els diferents estudis i les diverses sortides professionals actuals a Catalunya.

Aquest espai és una eina de molta utilitat al professorat que ha de fer orientació, a l’alumnat que ha de prendre decisions, a les famílies que han d’acompanyar els seus fills i filles en la presa de decisions i, finalment, a totes aquelles persones que es volen incorporar al sistema educatiu.

Es facilita també, de forma més detallada, informació sobre l’oferta d’estudis que es poden cursar a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Llibret dels itineraris formatius 2021/2022

Aquesta publicació té com a finalitat primera agrupar i donar a conèixer tots els estudis d’ensenyaments postobligatoris que es poden cursar durant el curs 2021 – 2022 a quatre comarques de l’àmbit de la Catalunya Central.

FormaBAGES

FormaBAGES és la plataforma en línia de la Taula de la Formació del Bages, un òrgan de participació sectorial i amb caràcter consultiu que té com a missió la millora i l’impuls de la formació laboral a la comarca. La Taula de la Formació està impulsada pel Consell Comarcal del Bages i els agents econòmics, polítics i socials de la comarca.

Serveis i/o assessories que ofereixen recursos per a poder gaudir d’una experiència de mobilitat internacional ja sigui per a cursar estudis, treballar, fer tasques de voluntariat, fer pràctiques,…

Serveis

  • Oficina Jove del Bages: l’Oficina Jove del Bages disposa d’una Assessoria de mobilitat internacional gestionada per l’entitat la Vibria.
  • Servei comarcal de Joventut del Bages: un dels programes del Servei Comarcal de Joventut és la gestió del Cos Europeu de Solidaritat i més concretament el Voluntariat europeu de llarga estada.
  • Deixant empremta: associació sense ànim de lucre dedicada a potenciar el voluntariat internacional a la comarca del Solsonès.

Documents

Aquí trobaràs aquelles sortides professionals que no estan vinculades a una formació reglada de forma directa: Crupier, auxiliar de veterinària, agent rural, etc.